Slovak National Research Platform For Quantum Technologies

Laboratórium fyziky nízkych teplôt

Inštitúcie: ÚEF SAV
Vedúci: Peter Skyba
Riešitelia: Marcel Človečko

Expertíza: Aparatúra jadrovej adiabatickej demagnetizácie umožňuje skúmať fundamentálne fyzikálne vlastnosti supratekutých fáz hélia-3 pomocou mechanických mikro a nanorezonátorov a rádiospektroskopických metód (NMR). Supratekuté hélium-3 je jedným z najčistejších modelových systémov. Dovoľuje simulovať fyzikálne procesy v kozmológii, astrofyzike, jadrovej fyzike a pod.

Najvýznamnejšie výsledky:
M. Človečko, E. Gažo, S. Longauer, E. Múdra, P. Skyba, F. Vavrek, M. Vojtko, Vacuum Measurements of a Novel Micro-resonator Based on Tin Whiskers Performed at mK Temperatures, J. Low Temp. Phys. 175, 449 (2014)
S. N. Fisher, G. R. Pickett, P. Skyba, N. Suramlishvili, Decay of persistent precessing domains in He-3-B at very low temperatures, Phys. Rev. B 86, 024506 (2012)
P. Skyba, M. Kupka, BEC of magnons in superfluid He-3-B and symmetry breaking fields, Phys. Rev. B 85, 184529 (2012)
M. Človecko, E. Gažo, M. Kupka, P. Skyba, New non-goldstone collective mode of BEC of magnons in superfluid (3)He-B, Phys. Rev. Lett. 100, 155301 (2008)
R. Blaauwgeers, M. Blazkova, M. Človečko, V. B. Eltsov, R. de Graaf, J. Hosio, M. Krusius, D. Schmoranzer, W. Schoepe, L. Skrbek, P. Skyba, R. E. Solntsev, D. E. Zmeev, Quartz tuning fork: Thermometer, pressure- and viscometer for helium liquids, J. Low Temp. Phys. 146, 537 (2007)

qute.sk ©