Slovak National Research Platform For Quantum Technologies

Skupina kvantového počítania a algoritmov

Inštitúcie: UPJŠ
Vedúci: Martin Gmitra
Riešitelia: Jozef Strečka, Gabriel Semanišin, Ondrej Hutník, Zuzana Bednárová, Ondrej Krídlo

Expertíza: Výpočet mier kvantového previazania, nelokálnosti a spoľahlivosti teleportácie. Návrh a implementácia kvantových algoritmov a počítania.

Najvýznamnejšie výsledky:
W. Han, R. K. Kawakami, M. Gmitra, J. Fabian: Graphene spintronics, Nature Nanotechnology 9, 794–807 (2014), 480+ citácií
J. Strečka, O. Rojas, T. Verkholyak, M.L. Lyra, Magnetization process, bipartite entanglement, and enhanced magnetocaloric effect of the exactly solved spin-1/2 Ising-Heisenberg tetrahedral chain, Phys. Rev. E 89, 022143 (2014).
J. Strečka, R.C. Alécio, M.L. Lyra, O. Rojas, Spin frustration of a spin-1/2 Ising–Heisenberg three-leg tube as an indispensable ground for thermal entanglement, J. Magn. Magn. Mater. 409, 124-133 (2016).
M. Hutníková, O. Hutník, Affine coherent states and Toeplitz operators, J. Phys. A: Math. Theor. 45(24) (2012), art. no 244021.
O. Hutník, E. Maximenko, A. Mišková, Toeplitz localization operators: spectral functions density, Compl. Anal. Oper. Theory 10(8) (2016), 1757-1774.
Ondrej Krídlo, Manuel Ojeda-Aciego, Formal Concept Analysis and Structures Underlying Quantum Logics, International Conference on Information Processing and Management of Uncertainty in Knowledge-Based Systems, IPMU 2018: Information Processing and Management of Uncertainty in Knowledge-Based Systems. Theory and Foundations pp 574-584
Ondrej Kridlo and Manuel Ojeda-Aciego, Relating Hilbert-Chu Correspondences and Big Toy Models for Quantum Mechanics, Accepted to book Computational Intelligence and Mathematics for tackling complex problems.

qute.sk ©