Slovak National Research Platform For Quantum Technologies

Laboratórium kvantového magnetizmu

Inštitúcie: ÚEF SAV, UPJŠ
Vedúci: Erik Čižmár
Riešitelia: Martin Orendáč, Alžbeta Orendáčová, Alexander Feher, Róbert Tarasenko, Vladimír Tkáč, Karol Flachbart, Slavomír Gabáni, Gabriel Pristáš, Vladimír Komanický

Expertíza: Technická základňa pre litografickú prípravu mezoskopických štruktúr na dizajn vlastných rezonátorov s vysokým faktorom kvality Q na báze tenkých filmov klasických a vysokoteplotných supravodičov, charakterizácia pomocou spinovo polarizovanej skenovacej tunelovej mikroskopie a elektrónovej paramagnetickej rezonancie.

Najvýznamnejšie výsledky:
S.A. Zvyagin, M. Ozerov, E. Čižmár, D. Kamenskyi, S. Zherlitsyn, T. Herrmannsdörfer., J. Wosnitza, R. Wünsch, W. Seidel, Terahertz-range free-electron laser electron spin resonance spectroscopy: Techniques and applications in high magnetic fields, Rev. Sci. Instr. 80 (2009) 073102. 27 citácií
S. Zhou, E. Čižmár, K. Potzger, M. Krause, T. Talut, M. Helm, J. Fassbender, S.A. Zvyagin, J. Wosnitza, H. Schmidt, Ferromagnetism in defective TiO2 single crystals, Phys. Rev. B 79 (2009) 113201. 120 citácií
K. Siemensmeyer, E. Wulf, H.-J. Mikeska, K. Flachbart, S. Gabáni, S. Mat'aš, P. Priputen, A. Efdokimova, N. Shitsevalova, Fractional magnetization plateaus and magnetic order in the shastry-sutherland magnet TmB4, Phys. Rev. Lett. 101 (2008), 177201. 70+ citácií
J.D.M. Champion, M.J. Harris, P.C.W. Holdsworth, A.S. Wills, G. Balakrishnan, S.T. Bramwell, E. Čižmár, T. Fennell, J.S. Gardner, J. Lago, D.F. McMorrow, M. Orendáč A. Orendáčová, D.M. Paul, R.I. Smith, M.T.F. Telling, A. Wildes, Er2Ti2O7: Evidence of quantum order by disorder in a frustrated antiferromagnet, Phys. Rev. B 68 (2003), 020401. 150+ citácií
J. Černák, M. Orendáč, I. Potočňák, J. Chomič, A. Orendáčová, J. Skoršepa, A. Feher, Cyanocomplexes with one-dimensional structures: Preparations, crystal structures and magnetic properties, Coord. Chem. Rev. 224 (2002) 51-66. 300+ citácií

qute.sk ©