Slovak National Research Platform For Quantum Technologies

Laboratórium kvantových meraní

Inštitúcie: FMFI UK, ELÚ SAV, FÚ SAV
Vedúci: Miroslav Grajcar
Riešitelia: Richard Hlubina, Peter Markoš, Pavol Neilinger, Vladimír Cambel

Expertíza: Teória metamateriálov a šírenie vĺn v neusporiadaných štruktúrach, konštrukcia ultra-nízkošumových elektronických zosilňovačov a detektorov, supravodivé kvantové bity, mikrovlnná a optická spektroskopia, teória tuhých látok a topologických materiálov.

Najvýznamnejšie výsledky:
Patent US 2003/0224944 A1, Miles F. H. Steininger, Alexandre M. Zagoskin, Miroslav Grajcar, Evgeni Il'ichev, Characterization and measurement of superconducting structures
Patent US 2005/0256007 - Mohammad H. S. Amin, Miroslav Grajcar, Andrei A. Izmalkov, Evgeni Il'ichev, Miles F. H. Steininger, Adiabatic quantum computation with superconducting qubits
M. Grajcar, S.H.W. Van Der Ploeg, A. Izmalkov, E. Il’ichev, H. -G. Meyer, A. Fedorov, A. Shnirman, G. Schoen 
Sisyphus cooling and amplification by a superconducting qubit 
Nature Physics 4, 612-616 , (2008). 

G.Oelsner, P. Macha, O. V. Astafiev, E. Il’ichev, M. Grajcar, U. Hubner, B. I. Ivanov, P. Neilinger, and 
H.-G. Meyer 
Dressed-State Amplification by a Single Superconducting Qubit 
Phys. Rev. Lett. 110, 053602 (2013). 

Z. Medvecká, T. Klein, V. Cambel, J. Šoltýs, G. Karapetrov, F. Levy-Bertrand, B. Michon, C. Marcenat, Z. Pribulová, and P. Samuely: Observation of a transverse Meissner effect in CuxTiSe2 single crystals, Phys. Rev. B 93, 100501(R) (2016).

qute.sk ©