Slovak National Research Platform For Quantum Technologies

Skupina kvantových simulácií a algoritmických metód

Inštitúcie: FÚ SAV
Vedúci: Andrej Gendiar
Riešitelia: Daniel Nagaj, Daniel Reitzner, Roman Krčmár, Peter Rapčan, Peter Staňo

Expertíza tímu: Vývoj kvantových vyhľadávacích algoritmov založených na kvantovom kráčaní. Kvantová teória zložitosti a výpočtová zložitosť simulácií fyzikálnych systémov na klasických a kvantových počítačoch. Vývoj a analýza kvantových optimalizácií. Algoritmy tenzorových sietí pre mnohočasticové kvantové systémy interagujúcich elektrónov. Tenzorové súčinové stavy kvantových hamiltoniánov v aproximácii renormalizačnej grupy. Analýza fázových prechodov na fraktálnych a hyperbolických kvantových systémoch. Tenzorová renormalizačná grupa vyššieho rádu. Renormalizácia matíc hustoty. Teória kvantového hardvéru v polovodičoch, návrhy a analýza implementácií kvantových bitov.

Najvýznamnejšie publikácie:
Rolando D. Somma, Daniel Nagaj, Maria Kieferova: Quantum Speedup by Quantum Annealing, Phys. Rev. Lett. 109, 050501 (2012), 35+ citácií
Sergey Bravyi, Libor Caha, Ramis Movassagh, Daniel Nagaj, Peter Shor: Criticality without frustration for quantum spin-1 chains, Phys. Rev. Lett. 109, 207202 (2012), 35+ citácií
Daniel Reitzner, Daniel Nagaj, Vladimír Bužek: Quantum walks, Acta Physica Slovaca 61, No.6, 603-725 (2011), 30+ citácií
Roman Krčmár, Jozef Genzor, Yoju Lee, Hana Čenčariková, Tomotoshi Nishino, Andrej Gendiar: Tensor-network study of quantum phase transition on Sierpiński fractal, Phys. Rev. E 98, 062114 (2018).
Marcel Serina, Jozef Genzor, Yoju Lee, Andrej Gendiar: Free Energy Analysis of Spin Models on Hyperbolic Lattice Geometries, Phys. Rev. E 93, 042123 (2016).
Andrej Gendiar, Tomotoshi Nishino: Phase diagram of the 3D Axial-Next-Nearest- Neighbor Ising model, Phys. Rev. B 71, 024404 (2005), 20+ citácií

qute.sk ©